Gustav Vigelands vei 15

250 m2
Oslo

2014

Villa at Madserud, Oslo.

Villa på Madserud

Et smalt bygningsvolum kiler seg inn mellom to eksisterende hus. Adkomsten skjærer seg inn i terrenget og det oppstår en naturlig gårdsplass med garasje under terreng. Huset har fått en formmessig presis oppbygging der volumene sammen løser ulike funksjoner som å markere inngangsparti, solavskjerming og terrasser.
Fotograf: Herman Dreyer

Share