Massive Attack, 3 i Nord

2008
Åpen internasjonal konkurranse
1. premie

Competition, 1.prize

Nytt museumsbygg og besøksenter for Grane bygdetun/Helgeland museum. Det ble oppmuntret til utfordrende bruk av tre og ambisiøs energibruk. Anlegget skulle inneholde utstillingsdel, scene, verksted, kontor og lager. Løsningen ble en nytolkning av tunet der vi videreførte egenskaper fra tradisjonelle tunformasjoner. Typiske tun består av flere hus i en svak organisering men med en tetthet som gir intimitet og klimatiske fordeler. Det er typisk et hus for hver funksjon i tunet, og husene får da forskjellig størrelser og utforming ut fra hvilke egenskaper de må ha. Vårt forslag viderefører strukturen og organiseringen, men samler alle volumene til en ny komposisjon der det ikke lenger er rom mellom husene. Bygningen fremstår som nøysommelig slipte volumer som har blitt lagt inntil hverandre.
Forslaget er tenkt i massivtreellementer.

Share