9355-001-kopi.jpg9355-055-kopi.jpg9355-011-kopi.jpg9355-017-kopi.jpg9355-020-kopi.jpg9355-062-kopi.jpg9355-022-kopi.jpg9355-026-kopi.jpgplan-kopi-1.jpgsnitt-kopi-1.jpg

Sand sag og trevare

20012-15
Sandefjord
Timber pavilion.

Erstatningsbygg for eldre sagbygning. Prosjektet viderefører prinsippene rundt den opprinnelige bygningen; når bygget er i bruk fremstår det som en åpen struktur hvor lemmer er fjernet for å kunne håndtere lange stokker/tre-emner. Den nye bygningen oppleves også som en åpen struktur når den er i bruk. Rammeverkskonstruksjonen er videreført. Videre er det et skikt med glass/værhud før lemmene pakker inn volumet slik det opprinnelig var. Strukturen videreføres med et moderne uttrykk, nå som verksted/festsal/lekerom/showroom/mm.

Share