Vestby

Mulighetsstudie for 350 boliger nær jernbanestasjonen i Vestby. Innenfor den overordnede målsettingen om å fortette Vestby sentrum, søker prosjektet å danne et sentralt, tett og attraktivt boligområde. For å kunne bygge tett og samtidig bevare åpenhet, lys og utsikt, er det utviklet en plan for med punkthus med store variasjoner i leilighetstyper.

Render: Hernan Landolfo

Share