0.jpg
1-4.jpg
2-4.jpg
3-4.jpg
4-1.jpg
5-3.jpg
6-2.jpg
7-3.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11-1.jpg
12-1.jpg
13-1.jpg
14.jpg
15.jpg
forsidebilen.jpg
0.jpg1-4.jpg2-4.jpg3-4.jpg4-1.jpg5-3.jpg6-2.jpg7-3.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11-1.jpg12-1.jpg13-1.jpg14.jpg15.jpgforsidebilen.jpg

Fornebu

Sted: Fornebu, Bærum
Størrelse: Strategi for tomtene til OBOS på Fornebu
Status: Studie 2017-18


På oppdrag av OBOS FORNEBU utviklet vi, i samarbeid med CBRE og VI OSLO, en strategi for byutvikling på Fornebu. Målsettingen var å belyse premissene for å utvikle Fornebu til en moderne, mangfoldig og fremtidsrettet bydel i Bærum. Strategien er en verktøykasse for å sikre en bymessig og helhetlig utvikling på tomtearealene til OBOS på Fornebu. Strategien skal veilede og sette en standard for den videre utviklingen. Dette er ingen statisk master-plan, men snarere et sett overordnede urbane prinsipper nedfelt i en katalog av mulige virkemidler.

Ambisjonen om å oppnå en fremtidsrettet utvikling på Fornebu med økt mangfold, bo- og livskvalitet utforskes gjennom strategidokumentets fem seksjoner:

• Seksjonen PROLOG søker å avgrense forutsetningene for den videre utviklingen av Fornebu.

• Seksjonen ATLAS FORNEBU består av registreringer, analyse og projeksjoner nedfelt i en serie tematiske kart.

• Seksjonen URBANE STRATEGIER presenter en samlet utviklingsstrategi brutt ned i sine enkelte bestanddeler. En illustrasjonsplan for deler av området gir et mulig bilde av samvirket mellom de enkelte delstrategiene.

• Seksjonen KATALOG TYPOLOGIER er en ressursbank, en samling av prosjekteksempler og forbilder gruppert innenfor flere boligtypologier og byrom.

• Seksjonen REALISERING gir en oppsummering samt en oversikt over prinsippene nedfelt på den enkelte tomt.