-dsc0785.jpg-dsc0762.jpg-dsc3816.jpg-dsc3868.jpg-dsc4121.jpg-dsc4185.jpg1-etasje.jpg2-etasje.jpg3-etasje.jpgsnitt-1.jpg-dsc0785-kopi.jpg

Furulundsveien 1D

Location: Oslo
Size: 1400 m²
Status: Completed 2015
- Nominert til Statens byggeskikkpris 2016
- Vinner av Murverksprisen 2016
- Kandidat Oslo bys Arkitekturpris 2016

Five apartments in two houses.

Prosjektet består av en eksisterende bevaringsverdig villa, en ny tomannsbolig og en ny tremannsbolig. De to nye husene ligner hverandre, men er orientert i forhold til forskjellig terrengsituasjon og tilpasset tilstøtende bebyggelse. Plasseringen av volumene er nøye innpasset mellom de eksisterende store furutrærne på tomten. Trærne gir husene en sterk tilknytning til stedets sammenheng. Flate tak sikrer lys og utsyn for bakenforliggende boliger.

Byggene er kompakte og utnytter tomtens gode utsiktsforhold og beliggenhet maksimalt. Leilighetene er organisert rundt en sentralt kjerne og føringsareal som gir fri bevegelse langs fasadene og utsikten. Hver leilighet har sitt eget forhold til terrenget med egen inngang og/eller uteplass på terreng. Dette forsterker boligenes kontakt med uteområdene. I tillegg til interne trapper er det heis med adkomst fra garasjeanlegget og inngangsplanet til hver etasje.

Materialbruken på de nye volumene fremstår som en kontrast til eksisterende hus for å gi en tydelig forskjell på nytt og gammelt. Det er murt felter med ulike forband og relieff for å gi husene et variert skyggespill og bryte ned skalaen på volumene.

Foto: Nils Petter Dale

Share