-mg-7852.jpg
-mg-7915.jpg
-mg-7876.jpg
-mg-8025.jpg
img-0046.jpg
-mg-7852.jpg-mg-7915.jpg-mg-7876.jpg-mg-8025.jpgimg-0046.jpg

Huitfeldtsgate 19

Sted: Oslo
Størrelse: 2800 m²
Ferdigstilt: 2016
Fotograf: Alex Asensi


Huitfeldtsgate 19 er en boliggård oppført i 1975 beliggende i Vika i Oslo. Gården ble bygget av og for organisasjonen for hjerte og lunge syke, LHL, og bestod av 28 boenheter i varierende størrelse og to mindre næringsseksjoner på gateplan. Etter nærmere 40 år som utleiegård var det behov for total oppgradering utvendig og innvendig inkludert alle tekniske anlegg. Prosjektet innebærer ny leilighetsfordeling, 2 nye etasjer samt etablering av mer utadrettete lokaler mot gateplan. Gården fremstår med dette som en ny infill i en etablert kvartalsstruktur. Bakgården er oppgradert med grøntarealer, sykkelparkering og sittegrupper. Fasadene har fått ny innpakking med isolasjon og kledning i kobber og råaluminium. Prosjektets utfordring har vært å etablere moderne boliger med høye krav til bokvalitet og teknisk standard innenfor en eksisterende betongstruktur. Dette krever god kunnskap om og oversikt over byggets anatomi og alle grensesnitt i de tekniske fagene.