r21-okt-2020-66.jpg
01-r21-lavrans-vei-foto-erik-krafft.jpg
r21-okt-2020-75.jpg
02-r21-lavrans-vei-foto-erik-krafft.jpg
r21-okt-2020-37.jpg
bakkeplan.jpg
typisk-etasje-ramme.jpg
utsnitt-typisk-plan-1til150.jpg
r21-okt-2020-66.jpg01-r21-lavrans-vei-foto-erik-krafft.jpgr21-okt-2020-75.jpg02-r21-lavrans-vei-foto-erik-krafft.jpgr21-okt-2020-37.jpgbakkeplan.jpgtypisk-etasje-ramme.jpgutsnitt-typisk-plan-1til150.jpg

Leiligheter i Lavrans vei

Sted: Oslo
Størrelse: 3400 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2020
Fotograf: Erik N.H. Krafft
Priser: Nominert Oslo Bys Arkitekturpris 2021


Tveita og Smalvollskogen er et homogent bomiljø og et helhetlig utformet område, tuftet på 60-tallets idealer omkring bokvalitet. Området ble planlagt med store grønne mellomrom mellom lamellblokkene og det er her Tveita finner sin identitet.

Lavrans vei 1B er en lavblokk i fire etasjer som tilfører 36 nye leiligheter til bydelen.
Prosjektet har en svært bevisst holdning til sine omgivelser. De eksisterende lamellblokkene fra 60-tallet har vært førende for proporsjonene i prosjektet og lengder, bredder og høyde er nøye vurdert for å bevare og forsterke Smalvollskogens identitet.

Det er lagt stor vekt på koblinger til gode og skjermede uterom, noe som understreker stedets egne kvaliteter. Den spektakulære utsikten over Oslo komplementeres av en klar kobling til de gode grøntområdene, slik at både de langstrakte og de nærliggende utsiktene dyrkes i prosjektet. På den måten styrker prosjektet også livet mellom husene. Ved å tilføre ny boligmasse med moderne kvaliteter som tilgjengelighet, gode etasjehøyder og fleksible boliger sørger prosjektet for en bærekraftig fortetting samtidig som stedets klare identitet videreføres og styrkes.