img-1792-edit.jpgimg-1847-edit.jpg

Maries vei

Sted: Bærum
Størrelse: ca. 450 m²
Status: Ferdigstilt 2007To eneboliger med felles underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet har en klar form inspirert av norsk byggetradisjon. Tradisjon kombinert med kravet til en moderne bolig gir gode bokvaliteter og rammer for et godt liv. Uteplasser og grøntarealer, private og felles, oppstår på en naturlig måte med utsyn og sol. Bebyggelsen ligger i nord-syd-retning langs den private adkomstveien. Bygningsmassen forholder seg klart til omkringliggende bebyggelse, bevarer utsyn og minimerer sjenanse. Det er et ønske å ta i bruk de stedlige topografiske forskjellene på tomten til å lage kvaliteter som gode overganger mellom uterom og innerom. To karakteristiske koller og vegetasjon av kvalitet er bevart i størst mulig grad.

Share