img-3735.jpg-mg-9039-copy.jpg-mg-9028.jpg-mg-9044.jpg-mg-9071.jpg-mg-9049.jpg-mg-9080.jpg

Myrerveien

Sted: Kjelsås, Oslo
Størrelse: ca. 900 m²
Status: Ferdigstilt 20114 nye eneboliger danner et tun sammen med en eksisterende villa. Boligene har differensierte ute- og innerom tilpasset hvert enkelt hus sin tilnærming til terrenget. Ulike plasseringer gir ulike rom og tilnærminger til terrenget. Dette gir variasjon i arkitekturen innenfor samme tema. Volumene er nøye formet for å optimalisere de stedlige kvalitetene og gi gode bokvaliteter. Tomtens typografi gjorde det logisk og naturlig å legge husene på ulike nivåer slik at terrenget får ”flyte” igjennom anlegget. Terrenginngrepene blir redusert samtidig som tilslutning mot eksisterende terreng blir naturlig. Adkomst skjer naturlig på terreng og parkering skjer i åpne carporter under hus-kroppene. Med dette oppstår en større åpenhet og siktlinjer gjennom anlegget.

Share