9503-018.jpg9503-013.jpg9503-017.jpg9503-006.jpg9503-002.jpg9503-014.jpg9503-015.jpga71-301-salgstegning-2-etg-staende.jpga71-401-salgstegning-3-etg-2.jpg

Norengveien

Sted: Røa, Oslo
Størrelse: 520 m² inkludert garasje
Status: Ferdigstilt 2018Prosjektet i Nordengveien utviklet seg fra en avslått søknad om å bygge en langstrakt vertikaldelt firemannsbolig til det oppførte prosjektet med to tomannsboliger. De to byggene har derfor identisk form og orientering parallelt med Norengveien. Nedkjøring til parkeringskjeller ligger under spalten mellom de to bygningene. Alle de fire boenhetene har store utearealer både mot øst og mot vest. Prosjektet tar utgangspunkt i den klassiske husformen med utkragende saltak. Husene gis et strukturelt uttrykk der franske balkonger langs fasaden i lengderetningen blir en integrert del at uttrykket. Fasaden får med dette en dybde som skjermer for innsyn skrått på fasaden, og dermed fra uteplassen til boenhetene ved siden av hverandre. Fasadene i alle retninger gir uttrykk til strukturen og er mer massiv i sitt uttrykk enn en alminnelig kledning. Dette gir inntrykk av soliditet og varighet. Detaljene er forfinede og knappe slik at det er enkelheten i strukturen som gir uttrykket. Husene er bygget i tre med mørkbeiset trekledning på en underetasje av betong.Foto: Åke E:son Lindman

Share