9354-panorama1-kopi.jpg9354-panorama2-kopi.jpg9354-012-kopi.jpg9354-008-kopi.jpg9354-029-kopi.jpg9354-032-kopi.jpg9354-028-kopi.jpg

Risalleen

Location: Oslo
Size: 240 m² x 2
Status: Completed 2016

Two new small houses have been added to a site with an existing villa. They open up to garden and view where the situation allows for it, and are more closed directly towards each other.

Prosjektet omhandler ombygging av eksisterende enebolig og oppføring av 2 kompakte småhus som åpner seg mot hage og utsikt der beliggenheten tillater dette.
De to husene er organisert etter de samme prinsippene, men varierer i størrelse og orientering ut fra situasjonen. Mot den eksisterende boligen tar de to nye byggene opp de samme retningene med sprang for å sikre utsyn. Hovedoppholdsarealet delt i to nivåer. Det nederste, minste planet danner en hagestue som åpner seg mot utearealene. På det større, øvre planet ligger kjøkken, spiseplass og stue. Hele denne etasjen får en åpen karakter, med et sammenhengende vindusbånd av varierende bredde. Fasaden mot eksisterende bolig er trappet i tre veggskiver og er mer lukket for å hindre innsyn mellom husene.Share