r21-vetsby-aerialdetail-001-fk.jpgr21-vetsby-courtyard-002-fk.jpgr21-vetsby-general-aeriall-002-fk.jpgplan-u.jpgplan-1-2.jpgplan-2-7.jpg

Vestby

Mulighetsstudie for 350 boliger nær jernbanestasjonen i Vestby. Innenfor den overordnede målsettingen om å fortette Vestby sentrum, søker prosjektet å danne et sentralt, tett og attraktivt boligområde. For å kunne bygge tett og samtidig bevare åpenhet, lys og utsikt, er det utviklet en plan for med punkthus med store variasjoner i leilighetstyper.

Render: Hernan Landolfo

Share