r21-gv15-ute0179-fotograf-herman-dreyer.jpg
r21-gv15-ute0182-fotograf-herman-dreyer.jpg
r21-gv15-ute0163-fotograf-herman-dreyer.jpg
13.jpg
1-3.jpg
5-2.jpg
hovedbilde-r21-gv15-fortograf-herman-dreyer.jpg
r21-gv15-ute0179-fotograf-herman-dreyer.jpgr21-gv15-ute0182-fotograf-herman-dreyer.jpgr21-gv15-ute0163-fotograf-herman-dreyer.jpg13.jpg1-3.jpg5-2.jpghovedbilde-r21-gv15-fortograf-herman-dreyer.jpg

Villa Gustav Vigelands vei

Sted: Madserud, Oslo
Størrelse: ca. 250 m²
Ferdigstilt: 2014
Fotograf: Herman Dreyer


Boligen er lagt inn i rytmen av hus langs Gustav Vigelands vei. Det nye huset ligger med tilsvarende avstand til vei og med tilsvarende lengde på fotavtrykket. Den grønne sonen mellom bebyggelsen og veien opprettholdes og huset oppleves dermed ikke som noe brudd i rytmen. Det er tydelig å lese hva som er lagt til uten at det bryter og går på bekostning av eksisterende bebyggelse.

Uterom og privatliv gis her generøsitet gjennom en redefinering og oppdatering av typologien småhus. I en presset situasjon handler dette om definisjon og behandling av utomhusarealer på mikronivå. Den nye eneboligen ligger i hagen til et eksisterende hus. Hvert av husene har egen gårdsplass med parkering i garasjer. Det er differensierte uteplasser på flere sider av husene til nytte, rekreasjon og lek. Bebyggelsen ligger slik orientert at både eksisterende og ny bebyggelse får optimale solforhold selv med ett nytt hus. Mot øst og vest er det åpent slik at solen slipper inn i anlegget på tvers. Videre når solen står i høyt i sør kommer den godt inn på de sørvendte uteplassene.