9353-024-kopi.jpg
9353-008-kopi.jpg
9353-panorama1-kopi.jpg
9353-004-kopi.jpg
9353-015-kopi.jpg
9353-024-kopi.jpg9353-008-kopi.jpg9353-panorama1-kopi.jpg9353-004-kopi.jpg9353-015-kopi.jpg

Villa Gyssestadkollen

Sted: Bærum
Størrelse: 480 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2016
Fotograf: Åke E:son Lindman


Eneboligen ligger i en sørvendt helning med utsikt mot Slependrenna og Nesøya, og med en skogkledd skråning ned mot E18. Bygget har to etasjer pluss en sokkel med underetasje som tar opp i seg terrengfallet på tomten.

Byggets hovedinngang og garasje er på huset nordøstlige side. Byggets hovedvolum sitter på sokkelen og omkranser et skjermet atrium på vestsiden av bygget. Den triangulære plan-geometrien i huset responderer på de spesifikke omgivelsene ved å optimalisere utsikten og bygningskroppens støyskjermende virkning. Sokkelen er utført i betong med hvit betong i atriet. De to hovedetasjene er båndtekket i mørk kobber.