nes-terrasse-01.jpg
nes-terrasse-09.jpg
nes-terrasse-32.jpg
nes-terrasse-15.jpg
nes-terrasse-24-kopi.jpg
nes-terrasse-19.jpg
plan-red.jpg
snitt-7.jpg
nes-terrasse-01-forside.jpg
nes-terrasse-01.jpgnes-terrasse-09.jpgnes-terrasse-32.jpgnes-terrasse-15.jpgnes-terrasse-24-kopi.jpgnes-terrasse-19.jpgplan-red.jpgsnitt-7.jpgnes-terrasse-01-forside.jpg

Villa Nes Terrasse

Sted: Nes Terrasse, Asker
Størrelse: 350 m²
Ferdigstilt: 2022
Fotograf: Mariela Apollonio


Tomten har et stigende terreng, som bygningen er plassert delvis inn i, slik at inngangspartiet befinner seg på samme nivå som gaten, mens man fra andre etasje har direkte tilgang ut til hagen. En støttemur markerer underetasjen i hele byggets lengde mot sydøst. Med sin tyngde og materialitet, fullfører muren landskapet og blir en del av det, heller enn bygningskroppen, slik at det fra de andre sidene fremstår som et langstrakt hus i én etasje.

Boligens konsept er enkelt og tydelig artikulert – et horisontalt takplan krager ut over det hele og skaper en ramme for resten av prosjektet. Under dannes ulike romlige avgrensninger mellom lukkede bokser. Tilbaketrukne glasspartier binder sammen boksene og definerer oppholdsrommene, samtidig som tilknytningen til uteplassene ivaretas.

En overlyst akse trekkes gjennom boligen og kobler rommene sammen. Den kontrastfylte opplevelsen av åpent og lukket; lys og mørke, danner en rytme i bygningen. De boksene som inneholder baderom strekkes ut forbi takskiven og tillater et parti med lysinnslipp ovenfra. Gjennom slike forlengelser samt forskyvninger i fasadelivet, defineres også en rekke uterom med ulik karakter i tilknytning til hvert oppholdsrom.

Takets samlede høyde på 1,8 meter gir rom for fagverksdragere og integrerte, skjulte tekniske installasjoner i takflaten, utstyrt med rom for solcellepaneler og solfangere. Høyden på takoppbygget tillater også overlys og varierende romhøyder innvendig, ved å variere høyden på takflatene i taksjiktet.
Materialbruken bidrar til å underbygge byggets volumoppbygging og artikulere horisontaliteten. Gabionveggen som avslutter sokkelen mot sydøst har en tung materialitet som tilnærmer seg landskapet, og vil kunne dekkes med beplantning over tid. Innvendig forsterkes inntrykket av de lukkede boksene med en mørkere treoverflate, mens de åpne oppholdsrommene preges av glassflater og enkel detaljering.