Vision

R21 sees architecture through the social, cultural, economic, geographical and environmental context it is to be a part of. Viewing every factor affecting the project as an opportunity, R21 strive to exploit each and every one without being committed to any. Our projects are therefore able to give more back to the clients, the community and the environment.

R21 ser alltid arkitekturen i sammenheng med den sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige konteksten den er en del av. R21 har som mål å se etter potensialet i alle faktorer som påvirker resultatet, og å ikke være forpliktet til noen av dem. Våre prosjekter kan med det gi mere tilbake til klientene, samfunnet og omgivelsene.