1-1.jpg
2-1.jpg
5-1.jpg
-dsc4167.jpg
-dsc4132.jpg
-dsc4097.jpg
-dsc4075.jpg
1-1.jpg2-1.jpg5-1.jpg-dsc4167.jpg-dsc4132.jpg-dsc4097.jpg-dsc4075.jpg

Åsryggen

Sted: Nordstrand, Oslo
Størrelse: ca. 280 m² x 2
Status: Ferdigstilt 2012


Prosjektet erstatter en eksisterende eldre bolig med to nye eneboliger og søker å forsterke kvalitetene som ligger i tomten. I tillegg til tilbaketrukket toppetasje er volumene skåret diagonalt. Dette skaper en uteplass for boligene som har kontakt med utsikten både mot nord og sør. Boligene får slik uteareal i alle etasjer. Husene har et tydelig volumgrep som både gir noe tilbake til romlige forhold mellom inne og ute, og samtidig åpner for siktlinjer forbi volumene mot og fra vannet. Husene har fasader i grå tegl og kobber. Vestfasadene mot vannet er i sin helhet være oksidert kobber og glass. De grønne fasadene fungerer som kamuflasje mot det grønne bakteppe, og fjernvirkningen av prosjektet vil være minimal. Resterende fasader er utført i mørk tegl. I interiøret har det vært viktig at lyset får understreke de romlige kvalitetene. Materialbruken er derfor med små kontraster og en knapp detaljering. Følelsen av kvalitet og varighet har gjennomgående vært viktig i valg av materialer og overganger.