lovens-hagen-01.jpg
lovens-hagen-37.jpg
lovens-hagen-33.jpg
lovens-hagen-34.jpg
lovens-hagen-22.jpg
lovens-hagen-07.jpg
lovens-hagen-18.jpg
plan-1-9.jpg
plan-2-9.jpg
snitt-1.jpg
fasade-1.jpg
lovens-hagen-02-forside.jpg
lovens-hagen-01.jpglovens-hagen-37.jpglovens-hagen-33.jpglovens-hagen-34.jpglovens-hagen-22.jpglovens-hagen-07.jpglovens-hagen-18.jpgplan-1-9.jpgplan-2-9.jpgsnitt-1.jpgfasade-1.jpglovens-hagen-02-forside.jpg

Atriumshus på Ullerntoppen

Sted: Ullerntoppen, Oslo
Størrelse: 6 x 220 m²
Ferdigstilt: 2022
Entreprenør: Entreprenør 1
Fotograf: Mariela Apollonio
Priser: Nominert Oslo Bys Arkitekturpris 2023


Tomten ligger i et område med småhusbebyggelse – hovedsakelig eneboliger. Prosjektet består av 6 mindre enheter som gjennom bruk av varige materialer, et spesielt fokus på en god tilpasning til terrenget og et tidløst arkitektonisk uttrykk danner en helhet som føyer seg inn i det eksisterende miljøet.

Prosjektet er nøye plassert i forhold til tomtens topografi, uteplasser, sikt- og lysforhold. Ved å følge tomtens bratte terreng oppnås det en høydeforskjell som bedrer sol- og siktforhold inn til hvert hus fra sør. En subtil horisontal forskyvning av byggene forsterker grepet. Husene er organisert i to rader speilet om en felles adkomstvei. De ulike høydene knyttes sammen via denne, samtidig som de ulike nivåene bidrar til å skape skjermede soner for inngangspartier og uformelle møteplasser.

Hvert bygg er sammensatt av én lukket og én åpen side. I sammenstillingen av byggene dannes dermed et skjermet atrium i tilknytning til den åpne siden; i møtet med nabobyggets lukkede side. I en tett bebyggelse oppnår man en åpenhet og utsyn som likevel ivaretar behovet for privatliv.

Det var viktig å velge materialer som kunne møte bakken på en naturlig måte. Den lukkede basen, samt murene som avgrenser den indre gangveien utføres i tegl. Materialet underbygger basens tyngde og gir husene en naturlig forankring. Der bygningen åpnes mot utsikt og for lysinnslipp er utføringen gjort i tre. Den lette konstruksjonen danner linjer som forlenges ut fra bygningsvolumene og danner uteplasser og nisjer som vever byggene sammen.