4-2.jpg
2-2.jpg
3-2.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
4-22x-kopi.jpg
4-2.jpg2-2.jpg3-2.jpg5.jpg6.jpg7.jpg4-22x-kopi.jpg

Bruksveien

Sted: Snarøya, Bærum.
Størrelse: ca. 350 m²
Ferdigstilt: 2012
Fotograf: Åke E:son Lindman


Boligen ligger langs ryggen over båthavna på Ropern, og får dermed utsikt over fjorden mot nord og nordvest, mens solen kommer fra andre siden. Boligens plassering ligger dermed trukket ut mot det nordøstlige hjørnet av tomten, slik at både innerom og uteplasser får utnyttelse av både lys fra sør og utsikt. Huset har saltak, men bærer likevel preg av sin samtid i detaljering og utførelse. Husets form kommer av ønsket om å strekke seg etter de forskjellige kvalitetene, da først og fremst lys og utsikt, samtidig som det tar opp i seg en forestilling om husform og gjenkjennelighet. Husets kledning kombinerer sedertre, aluminium og glass. Materialbruken er med å understreke husets fasetteringer. Huset har effektive og gode planer i underetasjen og andre etasje, som rommer soveavdelingen, mens første etasje har en mer åpen plan og med store åpninger som gjør at utearealet glir inn i stuen.