9504-002-kopi.jpg
9504-011-kopi.jpg
9504-013-kopi.jpg
9504-021-kopi.jpg
9504-014-kopi.jpg
9504-018-kopi.jpg
9504-015-kopi.jpg
9504-019-kopi.jpg
9504-025kopi.jpg
9504-026-kopi.jpg
9504-029-kopi.jpg
9504-030-kopi.jpg
9504-035-kopi.jpg
1-stor.jpg
2-stor.jpg
utomhusplan-1.jpg
plan-1-8.jpg
plan-2-8.jpg
plan-3.jpg
plan-4.jpg
tennisveien-section.jpg
9504-002-kopi.jpg9504-011-kopi.jpg9504-013-kopi.jpg9504-021-kopi.jpg9504-014-kopi.jpg9504-018-kopi.jpg9504-015-kopi.jpg9504-019-kopi.jpg9504-025kopi.jpg9504-026-kopi.jpg9504-029-kopi.jpg9504-030-kopi.jpg9504-035-kopi.jpg1-stor.jpg2-stor.jpgutomhusplan-1.jpgplan-1-8.jpgplan-2-8.jpgplan-3.jpgplan-4.jpgtennisveien-section.jpg

Byvilla i Tennisveien

Sted: Oslo
Størrelse: ca. 1640 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2019
Fotograf: Åke E:son Lindman


En eksisterende enebolig fra 1913 er transformert til en horisontaldelt tremannsbolig, og to nye tremannsboliger er bygget på tomten. De nye husene blir plassert i enden av platået foran hovedhuset. Hovedhuset beholder dermed forholdet til hagen og får tilstrekkelig med lys og luft rundt seg. Tomten skråner noe mot sør og gir rom for tre etasjer med en leilighet i hver etasje. Den nederste blir liggende i en sokkeletasje delvis nedgravd i terrenget. De nye husene har størrelse og volum som omkringliggende bebyggelse, de har pussfasader i kombinasjon med treverk rundt åpninger og er i to etasjer pluss sokkel. De nye volumenes uttrykk er en tolkning hentet fra hovedhusets ryddighet og symmetri. Ut fra et rektangel er det ekstrudert to mindre volumer. Dette gir kortere fasader som kommer ut fra et bredere volum.

A 1913 villa is transformed into three apartments, and two new buildings, also containing three apartments each, are built on the site. The villa keeps its garden by placing the two new volumes on the further side of the site. The result is a large garden with sufficient light throughout the day. A sloping terrain allows three levels with one apartment for one story. The new volumes aim to relate to surrounding houses by size and shape. In addition the facade expression reflects the villas neatness and symmetry. Mineral plaster in combination with wooden frames around facade openings give a clean and modern look. The rectangular shape have two extrusions to give more surface to the facade and let in more light.