hovedbilde-kopi.jpg
-nrk7370-copy.jpg
-nrk7449-copy.jpg
img-8230-1-copy.jpg
-nrk7533-copy.jpg
interir9-copy.jpg
-nrk3587-copy.jpg
site-plan.jpg
plan-0-1.jpg
plan-1-1.jpg
plan-2-1.jpg
modell1.jpg
modell2.jpg
fronthjemmeside.jpg
hovedbilde-kopi.jpg-nrk7370-copy.jpg-nrk7449-copy.jpgimg-8230-1-copy.jpg-nrk7533-copy.jpginterir9-copy.jpg-nrk3587-copy.jpgsite-plan.jpgplan-0-1.jpgplan-1-1.jpgplan-2-1.jpgmodell1.jpgmodell2.jpgfronthjemmeside.jpg

Gregers Grams Vei

Sted: Oslo
Størrelse: 1700 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2013
Fotograf: Henrik Beck Kæmpe
Priser: Finalist Oslo Bys Arkitekturpris 2014


De fem boligene er organisert rundt et tun. Dette danner et felles sosialt rom og fokuspunkt av en størrelse og tydelighet som ofte mangler i tilsvarende prosjekter. Spenningen i prosjektet ligger i overgangene, åpningene og siktlinjene mellom det felles tunet og mindre, private grøntarealer. Alle boligene har direkte adkomst fra tunet, men med en ulik relasjon til fellesrommet ut fra sin unike situasjon. Husene har en sterk egenkarakter der ingen av husene er like men de er bundet sammen av materialbruk og detaljering. Hver og en form tar opp retninger fra omgivelsene og tilpasser seg strukturen i den eksisterende bebyggelsen. De kompakte bygningsvolumene sikrer en effektiv og god planløsning. Bruken av tegl i fasadene understreker de presise formene samt tyngden og varigheten i anlegget. Overdekning for inngangsparti og rekkverk for takterrasse er en integrert del av volumene som subtraksjoner i formen. Dette gir både husene og tunet en ryddig karakter uten adderte elementer.

The five single-family houses in Gregers Grams vei of Oslo are organized around a shared yard, which offer direct access to the residences. The site is naturally south-sloping, and the parking area is built as a shared underground facility. The residences have a consistent design, both in material use and detailing. However, each house is customized to its specific location on the site, sunlight conditions, terrain and surrounding buildings, making each house unique. The gaps between the buildings provide varied views as well as private and semi-private outdoor spaces.