1806r21-haraldsheimv-6332-1.jpg
1806r21-haraldsheimv-6379.jpg
1806r21-haraldsheimv-6492.jpg
1806r21-haraldsheimv-6459.jpg
1806r21-haraldsheimv-6398.jpg
site-plan-1.jpg
plan-0-3.jpg
plan-1-6.jpg
plan-2-5.jpg
section-1.jpg
1806r21-haraldsheimv-6332-1.jpg1806r21-haraldsheimv-6379.jpg1806r21-haraldsheimv-6492.jpg1806r21-haraldsheimv-6459.jpg1806r21-haraldsheimv-6398.jpgsite-plan-1.jpgplan-0-3.jpgplan-1-6.jpgplan-2-5.jpgsection-1.jpg

Haraldsheimveien

Sted: Oslo
Størrelse: 155 m² x 4
Ferdigstilt: 2018
Fotograf: Herman Dreyer


Prosjektet består av to vertikaldelte hus med felles garasje i et eneboligområde. Det arketypiske huset med saltak var utgangspunktet for utformingen av prosjektet, med en bearbeiding av grunnformen for å uttrykke strukturen. Husene følger retningen, skalaen og tilbaketrekningen fra gaten til de omkringliggende husene. Husene ligger tilnærmet nord/sør og alle boenhetene har relativt store utearealer på begge sider av huset. Dette gir differensierte kvaliteter til bruk på forskjellige tider av døgnet. Nedkjøring til parkeringskjeller er gjort så effektiv som mulig inn i huset. For å minimere husenes terrenginngrep har alle enhetene adkomst fra et halvplan i trappen. Hovedplan opphold har direkte adkomst til hagen og et sammenhengende vindusbånd. Andre etasje inneholder soverom og bad. I kjeller er det kjellerstue, boder, vaskerom og direkte tilgang til p-kjeller. Huset er gitt et uttrykk der takenes inndeling understreker strukturen. Takformene er sammensatte både for å betone husenes inndeling, gi gode visuelle kvaliteter samt gi lys og utsyn til husene bak. Fasaden er inndelt i tre horisontale sjikt av betong, glass og tre. Integrerte fasadeelementer sikrer solavskjerming og begrenser innsyn mellom enhetene og fra veien. To av de store vinduene i stuen kan åpnes helt opp, som i en horisontal fransk balkong, der sommeren kan slippes rett inn i huset.

The project consists of two vertically divided houses with a shared parking garage in a single-family house area. The houses adapt the direction, scale and setback from the street from the surrounding houses. The precise detailing and gabled roof further enhance the single-family house character. The archetypical house with a gabled roof provides the starting point of the design, with the basic roof shape modified to express the structure. The façade is divided in three strata of concrete, glass and wood. Each unit is accessed from a half level in the stairs, to minimize the terrain impact of the houses. The main living floor has a direct access to the garden and a continuous band of windows. The second floor contains the bedrooms and bathrooms.