9355-047-kopi.jpg
9355-004-kopi.jpg
9355-007-kopi.jpg
9355-035-kopi.jpg
9355-033-kopi.jpg
9355-030-kopi.jpg
9355-065-kopi.jpg
fasader-nettside.jpg
gr-plan-2.jpg
snitt-detalj-nettside.jpg
9355-009-kopi-kopi.jpg
9355-047-kopi.jpg9355-004-kopi.jpg9355-007-kopi.jpg9355-035-kopi.jpg9355-033-kopi.jpg9355-030-kopi.jpg9355-065-kopi.jpgfasader-nettside.jpggr-plan-2.jpgsnitt-detalj-nettside.jpg9355-009-kopi-kopi.jpg

Hytte Sand

Location: Sandefjord
Størrelse: ca. 80 m² BRA
Ferdigstilt: 2018
Fotograf: Åke E:son Lindman


Hytta er utformet som en paviljong blant de andre bygningene på Sand Gård. Bygningen har samme fotavtrykk som et tidligere bygningsanneks og bearbeider bygningen for å tilfredsstille moderne krav. Noen av ideene fra prosjektet for «Saga» like ved gis her en ny tolkning under endrede forutsetninger, denne gangen er de bærende eikesøylene på utsiden av glassfasaden. Konstruksjonen står på en kjeller i betong og består av fire takstoler støttet opp av søyler, avstivet av en våtromskjerne med bad og kjøkken. På topp av kjernen er en messanin. Om sommeren kan bygningen åpnes helt opp og framstår som en enkel paviljong, et utekjøkken under et stort tak. Spilekledde skodder danner et fleksibelt ytre skall som gjør det mulig å avskjerme bygget etter behov.

The cabin is designed as a pavilion among the other buildings of the Sand Farm. The building has the same footprint as an earlier annex building and reinterprets the building to satisfy modern demands. Some of the ideas behind the nearby “Saga” project is given a new interpretation here under different circumstances, this time the loadbearing wooden (oak) columns are on the outside of the glass wall. The construction stands on a concrete basement and consists of four roof trusses supported by columns, stiffened by a rigid core containing bathroom and kitchen. On top of the core is a mezzanine. All open in summertime, the building appears as a simple pavilion, an outdoor kitchen under a large roof. Wooden shutters make a flexible outer shell to close the building in various degrees to the surroundings.