9502-002.jpg
9502-005.jpg
9502-015.jpg
9502-011.jpg
9502-017.jpg
9502-013.jpg
9502-002.jpg9502-005.jpg9502-015.jpg9502-011.jpg9502-017.jpg9502-013.jpg

John Collets Allé

Sted: Oslo
Ferdigstilt: 2019
Fotograf: Åke E:son Lindman


Huset i John Collets Allé er oppført i 1930 og har fra oppførelse frem til i dag vært benyttet som tomannsbolig. Prosjektet er utført med tanke på å fortsette å benytte huset som tomannsbolig for to familier samt å heve kvaliteten og tilbakeføre enkelte av endringene som er gjort for å rekonstruere det originale uttrykket. Det består av noe tilbakeføring, noen mindre fasadeendringer samt mindre planendringer. Det er etablert en ny inngangsdør mot baksiden av huset for å kunne benytte dagens trappeplassering til både loft og kjeller internt boenhetene. Prosjektet bidrar også til å bevare en av de få hagene som er igjen i området.