img-2703-red-2.jpg
img-2725-red-2.jpg
img-2703-red-2.jpgimg-2725-red-2.jpg

Langviksveien

Sted: Bygdøy, Oslo
Størrelse: ca. 1250 m²
Status: Ferdigstilt 2007


6 nye eneboliger med felles underjordisk parkering som erstatning for en revet enebolig er bygget for salg. Med 6 enkeltstående volumer sørger en for variasjon og en klar oppdeling med tanke på uterom avskjermet både fra hverandre og mot naboer. Områdets karakteristiske småhusbebyggelse med ene- og tomannsboliger og rekkehus blir med dette forsterket. Boligene har uterom både mot sør, vest og nord på bakkeplan samt på takterrasser.