von-tkens-vei-04.jpg
von-tkens-vei-10.jpg
von-tkens-vei-38.jpg
von-tkens-vei-45.jpg
von-tkens-vei-12.jpg
von-tkens-vei-15.jpg
von-tkens-vei-30.jpg
von-tkens-vei-33.jpg
von-tkens-vei-34.jpg
von-tkens-vei-35.jpg
sit-plan-1.jpg
plan-2-10.jpg
plan-1-ny.jpg
von-tkens-vei-04.jpgvon-tkens-vei-10.jpgvon-tkens-vei-38.jpgvon-tkens-vei-45.jpgvon-tkens-vei-12.jpgvon-tkens-vei-15.jpgvon-tkens-vei-30.jpgvon-tkens-vei-33.jpgvon-tkens-vei-34.jpgvon-tkens-vei-35.jpgsit-plan-1.jpgplan-2-10.jpgplan-1-ny.jpg

Leiligheter i Von Øtkens vei

Sted: Nordstrand, Oslo
Størrelse: 4 leiligheter på 180 m²
Ferdigstilt: 2022
Entreprenør: Entreprenør 1
Fotograf: Mariela Apollonio


Tomten virket ved første øyekast nesten ubeboelig. En bratt fjellskrent ned mot fjorden, bak en eldre villa. Samtidig er kvalitetene åpenbare: en privat avsats med fri sikt over fjorden og inn til byen. Situasjonen tillot en åpen konstruksjon, nesten uten tette vegger. Arbeidet med prosjektet har hele tiden forholdt seg til dualiteten mellom det tunge og det lette; det åpne og lukkede.

Prosjektet består av to bygningsvolumer delvis gravd inn i den bratte fjellskrenten, og retter seg ut mot fjorden. Hvert volum har to boenheter – én per etasje. Adkomsten skjer via et trappehus inne i skrenten. Opplevelsen av boligene er bygget rundt transisjonen fra bakside til forside. Først fra baksiden av åsen via en privat tunnel med en munning i fjellet som åpner seg mot fjorden. Deretter, bevegelsen fra intimt rom, mellom hus og skrent, til det åpne; utkragende dekker med panoramautsikt.

Dualiteten i planen forsterkes både gjennom konstruksjon og materialitet. Mot fjellskrenten er veggene lukket og materialene preges av stein og betong. Mot utsikten åpnes husene opp med en lett konstruksjon av stålsøyler som frigir fasaden. Utformingen av søylene, som et kryss sett i tverrsnitt, gjør at de fremstår tynnere, og at utsikten blir minst mulig hindret. Et glassparti med skyvedører strekker seg rundt to hjørner.

De utkragende betongdekkene danner hovedelementene i et stilrent fasadeuttrykk. De minimale søylene skaper en antydning til at de eksponerte betongdekkene svever. Den tunge delen av prosjektet møter bakken med vegger av skiferstein mellom betongdragere. I den lettere dekkes fasadene i glass med noen tette partier av sedertre. Nyansene i steinen og treverket samspiller med naturen rundt.