9503-018.jpg
9503-013.jpg
9503-017.jpg
9503-006.jpg
9503-002.jpg
9503-014.jpg
9503-015.jpg
a71-301-salgstegning-2-etg-staende.jpg
a71-401-salgstegning-3-etg-2.jpg
9503-018.jpg9503-013.jpg9503-017.jpg9503-006.jpg9503-002.jpg9503-014.jpg9503-015.jpga71-301-salgstegning-2-etg-staende.jpga71-401-salgstegning-3-etg-2.jpg

Norengveien

Sted: Røa, Oslo
Størrelse: 520 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2018
Fotograf: Åke E:son Lindman


Prosjektet i Nordengveien utviklet seg fra en avslått søknad om å bygge en langstrakt vertikaldelt firemannsbolig til det oppførte prosjektet med to tomannsboliger. De to byggene har derfor identisk form og orientering parallelt med Norengveien. Nedkjøring til parkeringskjeller ligger under spalten mellom de to bygningene. Alle de fire boenhetene har store utearealer både mot øst og mot vest. Prosjektet tar utgangspunkt i den klassiske husformen med utkragende saltak. Husene gis et strukturelt uttrykk der franske balkonger langs fasaden i lengderetningen blir en integrert del at uttrykket. Fasaden får med dette en dybde som skjermer for innsyn skrått på fasaden, og dermed fra uteplassen til boenhetene ved siden av hverandre. Fasadene i alle retninger gir uttrykk til strukturen og er mer massiv i sitt uttrykk enn en alminnelig kledning. Dette gir inntrykk av soliditet og varighet. Detaljene er forfinede og knappe slik at det er enkelheten i strukturen som gir uttrykket. Husene er bygget i tre med mørkbeiset trekledning på en underetasje av betong.

The project in Norengveien was originally designed as one continuous building with four units. From this idea the project evolved into two identical buildings, both with two units. The two buildings share the same shape and orientation, parallell to Norengveien. The orientation allows a downhill ramp to the underground parking area, between the two volumes, and provides all four units with outdoor spaces both east and west on the plot. The shape is based on a traditional Norwegian house with gabled roof. A dark stained wooden structures is placed on a concrete base. By exposing the wooden structure in the facade, french balconies are naturally integrated, and the facade appears massive and rough. The depth in the facade walls allow each unit privacy by obtaining a closed appearance when seen from an angle. The aim of the design is to give the houses a solid and durable language. Additionally, the detailing is scarce and refined to give a simple and classic look.