008fasade-2.jpg
008fasade-2.jpg

Parkveien 71

Sted: Oslo
Størrelse: ca. 1000 m²
Ferdigstilt: 2016


Oslo er i sterk vekst og vi må tenke smartere for å løse fremtidens boligbehov. I den tette byen finnes en stor del av potensialet innenfor eksisterende bygningsmasse. Prosjektet i P71 er et klassisk eksempel på denne type utvikling der 5 leiligheter har blitt til 11 seksjoner - fortsatt med rause romlige kvaliteter. Leilighetsoppdelingen er gjort på byggets premisser der hovedrommene er bevart. Ny sirkulasjon viderefører løsningene der generelle rom har 2 innganger. Dette gir stor fleksibilitet i innredning og bruk. Byen har fått et tilskudd på 11 varierte seksjoner med private uteplasser, god romhøyde, autentiske materialvalg, integrerte kjøkken og garderober, samt moderne tekniske løsninger. Målet har vært å få til et godt sted å bo der historien er tydelig tilstede i kombinasjon med et moderne liv.