dscf8542-hdr-retusjert-kopi.jpg
dscf8866.jpg
dscf8835-hdr.jpg
dscf8884.jpg
dscf8553-hdr-retusjert-kopi.jpg
diagram-kopi.jpg
1etg.jpg
2etg.jpg
1-5.jpg
2-5.jpg
dscf8542-hdr-retusjert-kopi.jpgdscf8866.jpgdscf8835-hdr.jpgdscf8884.jpgdscf8553-hdr-retusjert-kopi.jpgdiagram-kopi.jpg1etg.jpg2etg.jpg1-5.jpg2-5.jpg

Punkthus i Ski

Sted: Ski
Størrelse: 4000 m²
Ferdigstilt: 2022
Fotograf: Ruben Ratkusic


R21 Arkitekter har utviklet et prosjekt for et boligtårn på oppdrag fra Solon Eiendom i Ski kommune. Utviklingen i Ski kommer som en følge av jernbaneutbygging som vil redusere reisetiden til Oslo til 13 minutter. Prosjektet inneholder 40 boliger og blir del av et nabolag på 500 boenheter. Punkthuset står i et spesielt forhold til fire andre boligtårn og dette har påvirket utformingen. Med et kompakt bygningsvolum som utgangspunkt, har forholdet til nabobyggene gitt en mer langstrakt form. Hver boenhet får lignende kvaliteter i en fleksibel plan, med lys fra to retninger, store balkonger og ekstra takhøyde. Trappehuset har overlys og åpne lyssjakter ved inngangsdørene. Alle boligene har et vindu mot trapperommet. Balkonger med dobbel høyde bringer dagslyset langt inn i leilighetene. Et variert bomiljø sikres gjennom forskjellige størrelser på leilighetene. I et område uten et dominerende fasademateriale, har vårt mål vært å skape en lavmælt og helhetlig palett av materialer. Prosjektet vil få en fasade i glasert grønn terrakotta, med tilpassede grønntoner på stål, aluminium og tre.

R21 Arkitekter have developed a project for residential tower on behalf of Solon Eiendom in Ski, Oslo. The development in Ski follows the development of a new train line, reducing the travel time to Oslo to 13 minutes. The project contains 40 dwellings and becomes part of a rural neighbourhood with 500 housing units. The point building stands in a special relation to four other housing towers and this has influences the design of the tower.
With a compact building volume as the starting point, the relationship to the neighbouring buildings has resulted in a more oblong shape. This does justice to the potential of the plans and makes more out of the space in between the towers. Each housing unit gets similar qualities in a flexible plan, with light from two directions, large balconies and extra floor height. The stair shaft has a skylight and open light shafts near the entrance doors. All the housing units have a window towards the stair shaft. Double height balconies bring the light deep into the apartments. Different sizes of apartments ensure a varied housing environment.
In an area with no dominant facade material, our goal has been to establish a quiet and unifying palette of materials. The project will have a façade I glazed green terracotta, with matching green hues on steel, aluminium and wood.