ski-tarn-r21-01.jpg
ski-tarn-r21-25.jpg
ski-tarn-r21-04.jpg
ski-tarn-r21-34.jpg
ski-tarn-r21-28.jpg
ski-tarn-r21-24.jpg
1etg-gra-ny.jpg
2etg-gra-ny.jpg
diagram-kopi.jpg
2-5.jpg
1-5.jpg
ski-tarn-r21-38.jpg
ski-tarn-r21-01.jpgski-tarn-r21-25.jpgski-tarn-r21-04.jpgski-tarn-r21-34.jpgski-tarn-r21-28.jpgski-tarn-r21-24.jpg1etg-gra-ny.jpg2etg-gra-ny.jpgdiagram-kopi.jpg2-5.jpg1-5.jpgski-tarn-r21-38.jpg

Punkthus i Ski

Sted: Ski
Størrelse: ca. 3600 m² - 43 leiligheter
Ferdigstilt: 2022
Utbygger: Solon Eiendom
Fotograf: Mariela Apollonio


R21 Arkitekter har utviklet et prosjekt for et boligtårn på oppdrag fra Solon Eiendom i Ski kommune. Utviklingen i Ski kommer som en følge av jernbaneutbygging mot Oslo. Prosjektet inneholder 43 boliger og blir del av et nabolag på 500 boenheter. Punkthuset står i et spesielt forhold til fire andre boligtårn – dette har påvirket utformingen. Med et kompakt bygningsvolum som utgangspunkt, har forholdet til nabobyggene gitt en mer langstrakt form. Hver boenhet får lignende kvaliteter i en fleksibel plan, med lys fra to retninger, store balkonger og ekstra takhøyde. Balkonger med dobbel høyde bringer dagslyset langt inn i leilighetene. Et variert bomiljø sikres gjennom forskjellige størrelser på leilighetene. I et område uten et dominerende fasademateriale, har vårt mål vært å skape en lavmælt og helhetlig palett av materialer. Prosjektet har en sammensatt fasade med en dempet grønn tegl og tilpassede grønntoner på stål, aluminium og tre. Med røde vinduer og beslag defineres vinduer og linjer i prosjektet.

R21 Arkitekter have developed a project for residential tower on behalf of Solon Eiendom in Ski, Oslo. The development in Ski follows the development of a new train line to Oslo. The project contains 43 dwellings and becomes part of a rural neighbourhood with 500 housing units. The point building stands in a special relation to four other housing towers which has influenced the design of the tower.
With a compact building volume as the starting point, the relationship to the neighbouring buildings has resulted in a more oblong shape. This does justice to the potential of the plans and makes more out of the space in between the towers. Each housing unit gets similar qualities in a flexible plan, with light from two directions, large balconies and extra floor height. Double height balconies bring the light deep into the apartments. Different sizes of apartments ensure a varied housing environment.
In an area with no dominant facade material, our goal has been to establish a quiet and unifying palette of materials. The project has a composed facade with a subtle green brick, with adapted green shades on steel, aluminium and wood. Windows and horizontal fittings on the concrete slabs are given a red colour to define these elements.