9354-panorama1-kopi.jpg
9354-panorama2-kopi.jpg
9354-012-kopi.jpg
9354-008-kopi.jpg
9354-029-kopi.jpg
9354-032-kopi.jpg
9354-028-kopi.jpg
utomhusplan-new.jpg
plan-1-5.jpg
plan-2-4.jpg
snitt-5.jpg
9354-panorama1-kopi.jpg9354-panorama2-kopi.jpg9354-012-kopi.jpg9354-008-kopi.jpg9354-029-kopi.jpg9354-032-kopi.jpg9354-028-kopi.jpgutomhusplan-new.jpgplan-1-5.jpgplan-2-4.jpgsnitt-5.jpg

Risalleen

Sted: Oslo
Størrelse: 240 m² x 2
Ferdigstilt: 2016
Fotograf: Åke E:son Lindman


Prosjektet omhandler ombygging av eksisterende enebolig og oppføring av 2 kompakte småhus som åpner seg mot hage og utsikt der beliggenheten tillater dette.

De to husene er organisert etter de samme prinsippene, men varierer i størrelse og orientering ut fra situasjonen. Mot den eksisterende boligen tar de to nye byggene opp de samme retningene med sprang for å sikre utsyn. Hovedoppholdsarealet delt i to nivåer. Det nederste, minste planet danner en hagestue som åpner seg mot utearealene. På det større, øvre planet ligger kjøkken, spiseplass og stue. Hele denne etasjen får en åpen karakter, med et sammenhengende vindusbånd av varierende bredde. Fasaden mot eksisterende bolig er trappet i tre veggskiver og er mer lukket for å hindre innsyn mellom husene.

The aim of the project is to rehabilitate an existing villa, and integrate two new, small single family houses on the site. The two new houses reflect the character of the villa by their modern gabled roof. With a similar expression the two adjust to the situation with a focus on view and light. All the houses obtain a private garden within a bigger shared outer room. The main floor has an open character where kitchen, living and dining area are all in one big room. Some large steps down to the garden gives the room a close connection to the outside, and also an alternative place to stay. The open character allows a continuous window strip of various heights, giving the big room several different atmospheres. Throughout the houses the exposed wooden structure in the ceiling becomes an important part of the architectural language. Visible also from the outside, the wooden structure is cladded with vertical Baubuche laminated beech wood.