furulund-20.jpg
furulund-07.jpg
furulund-19.jpg
furulund-18.jpg
furulund-10.jpg
bakkeplan-1.jpg
plan-1.jpg
fasade-snitt.jpg
furulund-05.jpg
furulund-20.jpgfurulund-07.jpgfurulund-19.jpgfurulund-18.jpgfurulund-10.jpgbakkeplan-1.jpgplan-1.jpgfasade-snitt.jpgfurulund-05.jpg

Vækerøåsen

Sted: Vækerøåsen, Oslo
Størrelse: 6 leiligheter 100-200 m²
Ferdigstilt: 2023
Entreprenør: Witor
Fotograf: Mariela Apollonio


Prosjektet ligger på en tomt hvor den nære naturen er særlig til stede i form av noen store og flotte furutrær. Forbi trestammene er utsikt mot byen og fjorden. På eiendommen stod det en villa, omkranset av disse trærne. Det var åpenbart at trærne og den skogsbunnlignende hagen måtte få tilsvarende tilstedeværelse i det nye prosjektet. To volumer er nøye plassert mellom trærne i all hovedsak der det opprinnelige huset var plassert.

Furuene bidrar til å ramme inn ulike utsikter og filtrerer lyset som kontinuerlig endrer seg gjennom dagen og året. Hvert volum inneholder tre boliger som alle forholder seg til sine omgivelser på en bevisst måte. Proporsjoner, skala og materialbruk er tilpasset omkringliggende bebyggelse, og gjør at byggene blir del av områdets helhet. Volumenes plassering og utforming er gjennomarbeidet for å tilpasse seg stedet, vegetasjonen og omgivelsenes kvaliteter. Sammen med landskapet og trærne, er byggene med på å definere private uterom med ulike kvaliteter samtidig som det etableres attraktive møteplasser i fellesarealer. Sammen danner dette et helhetlig, vakkert og varig anlegg.

Byggene har en trekledning komponert av vertikale og horisontale elementer, som en repetisjon av strukturen til bygget. Fasadekomposisjonen har både en vertikal og en horisontal symmetri. Hjørnevinduer og inntrukkete balkonger danner sammen med trekledningen en ryddig og harmonisk fasade i kontrast til den organiske naturen rundt. Utrykket til fasaden er bevisst valgt for å kunne åpne fasaden mot utsikt, sol og natur. Dette gir gode bokvaliteter og gode koblinger mellom innerom og uterom.

Husene møter bakken med en base i cortenstål som tar opp seg mange av naturens farger. Denne fargen videreføres til vinduer og beslag, og er med på å gi en varme til prosjektet. For å skape et helhetlig utrykk på uteområdene er materialbruken gjennomgående i blomsterkasser, kanter og andre avgrensende elementer.