attachment-1-3.jpg
attachment-1-5.jpg
kjkken-og-ut2.jpg
trapp.jpg
sett-ned.jpg
kjkken-og-ut-kopi.jpg
img-0364-kopi.jpg
kjkken-strre-leilighet.jpg
plan-6-tynnere-strek.jpg
plan-7.jpg
snitt-tynnere-strek.jpg
attachment-1-3.jpgattachment-1-5.jpgkjkken-og-ut2.jpgtrapp.jpgsett-ned.jpgkjkken-og-ut-kopi.jpgimg-0364-kopi.jpgkjkken-strre-leilighet.jpgplan-6-tynnere-strek.jpgplan-7.jpgsnitt-tynnere-strek.jpg

Vidars Gate 9B

Sted: Oslo
Størrelse: 150 m²
Ferdigstilt: 2016
Fotograf: Bergur Briem & Zovenfra


Et gammelt tørkeloft på topp av en bygård fra 1920-tallet er transformert til to nye leiligheter. Det er en lofts renovering såvel som en utvidelse med fire nye takarker både mot gaten og mot gårdsrommet. Høyden på takarkene bringer lyset inn mot midten av leilighetene der kjøkkenet kobler sammen spiseplass og oppholdsrom. Hver leilighet har en takterasse på topp av en takark. Prosjektet handler om å utnytte kvalitetene som taksituasjonen gir. Takhøyden gir god høyde og gode romlige kvaliteter til boenhetene. Det er takoppløft i stuene, spisestuene og på ett soverom (leilighet nr. 2), som sikrer god kontakt med utsiden og bakkenivå, samtidig som det gir bedre takhøyde/ større bruksareal og bedre lysforhold. Begge leilighetene har takterrasse i forbindelse med takoppløftet over spisestuen. Alle grep i takflaten er gjort med tanke på god utnyttelse av loftet og best mulig bokvalitet. Samtidig følger alle takutstikk og vinduer bygningens vertikale inndeling. Takformen leses i sin helhet som opprinnelig og har materialer / farger som vil virke dempende på omgivelsene. De nye elementene ligger i takets nedre del, er trukket tilbake fra gesimsen, de er enkeltstående og har vertikal form. De ivaretar husets helhetlige uttrykk. Det minimale uttrykket på arkene er tilpasset de enkle fasadene i området.

An old drying loft on top of a 1920´s city block is transformed into two new apartments. It’s a refurbishment as well as an extension with four large new arcs both towards the street and the courtyard. The height of the arcs lets the light flow into the centre of the apartments from both sides where the kitchen connects the dining area and the living rom. Each of the apartments have a rooftop terrace on top of an arc. The project is all about exploiting the qualities that the rooftop situation represents. The minimalistic expression of the arcs are made to match the stripped down facades of the modestly built house without the ornaments and details typically found on buildings in this area.