front02.jpg
inngang.jpg
bakhage05.jpg
atrium02-ol.jpg
spisestue01.jpg
stue02.jpg
situasjon.jpg
03-plan-1.jpg
04-plan-2.jpg
05-plan-3.jpg
01-snitt-1-100.jpg
front02.jpginngang.jpgbakhage05.jpgatrium02-ol.jpgspisestue01.jpgstue02.jpgsituasjon.jpg03-plan-1.jpg04-plan-2.jpg05-plan-3.jpg01-snitt-1-100.jpg

Villa Berg

Sted: Berg, Oslo
Størrelse: 390 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2020
Fotograf: Ruben Ratkusic


Eneboligen i Nils Lauritssøns vei ligger på en smal tomt i et villaområde på Berg. Boligen ligger tilbaketrukket fra veien og følger rytmen av husene i nærområdet. Boligen har en homogen, tydelig og presis form med en smal fasade mot veien og en lang kropp som tilpasser seg til terrenget på tomten. Huset underordner seg med det de større hvite nærliggende villaene.

Det smale bygningsvolumet gir romslige mellomrom mot omkringliggende bebyggelse og skaper private og gode utearealer. Oppholdsrommene i boligen er direkte tilkoblet et skjermet uterom ut fra første etasje. Gjennom et atrium lages en vertikal forbindelse som bringer lys ned til basen og skaper en rik indre verden.


Dempede og tidløse material og fargevalg spiller på den nærliggende hagebyen. Boligens base, som møter og tilpasser seg terrenget er utført i plasstøpt betong med tilslag av rødt pigment. Solide og varige materialer som rød tegl, kobber og eik er brukt og bidrar til et vakkert og tidløs preg.

The house in Nils Lauritssøns vei is located on a narrow plot in a residential area on Berg in Oslo. It is placed in a secluded position, withdrawn from the road. The building has a homogeneous, clear and precise shape. It follows the rhythm of the neighboring houses in the area with a narrow facade facing the road. A long body takes advantage of the sloping terrain on the site.

The narrow building volume contributes to shaping a private, enclosed outdoor space in-between the neighboring houses. The courtyard is given its form by encircling brick walls, an outdoor kitchen and a pool. All rooms on the first floor are connected to the courtyard contributing to a more spacious feel. An atrium brings light down to the ground floor and creates a rich inner world.

The project har clear references to the neighboring garden city through the choice of materials and colors used. The plinth is cast in red pigmented concrete which is able to meet and adapt to the terrain. Solid and durable materials such as red brick, copper and oak are used to contribute to a timeless house with a unique atmosphere.