9501-003-kopi-1.jpg
9501-006-kopi.jpg
9501-008-kopi.jpg
9501-013-kopi.jpg
9501-016-kopi.jpg
9501-010-kopi.jpg
9501-011-kopi.jpg
site-plan-2.jpg
plan-0-4.jpg
plan-1-7.jpg
plan-2-6.jpg
9501-003-kopi-1.jpg9501-006-kopi.jpg9501-008-kopi.jpg9501-013-kopi.jpg9501-016-kopi.jpg9501-010-kopi.jpg9501-011-kopi.jpgsite-plan-2.jpgplan-0-4.jpgplan-1-7.jpgplan-2-6.jpg

Villa Bjerkealleen

Sted: Oslo
Størrelse: ca. 310 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2018
Fotograf: Åke E:son LindmanEt kompakt rektangulært hus i hagen foran en eksisterende enebolig. Volumet har et avfaset saltak som gir huset et lavmælt preg og sikrer utsikten mot sjøen for boligen på nordsiden. Huset ligger i skrånende terreng med to etasjer pluss en sokkeletasje. Første etasje har en spisestue som sentralt rom, omkranset av andre oppholdsrom og uterom. To uterom er skåret ut av det kompakte volumet, en balkong mot syd og en terrasse mot vest. Fasadene er inndelt i bånd med en base i tegl og malt trepanel over. En rød ton i ton fargesetting av alle elementer i eksteriøret sikrer et enhetlig utrykk og understreker husets kompakte volum.

A compact, rectangular house is placed in the garden of an existing villa. The volume has a gabled roof to ensure the view to the sea from the villas behind the project. The sloping terrain allows three floors, by including a basement floor. The first floor has a dining room as a center, encircled by other living rooms, and a terrace. Two outdoor spaces are subtractions of the volume, ensuring roofed spaces, simultaneously the expression remains compact. The facades consist of horisontal bands, with a red painted wooden cladding on a brick base. A red tone in the bricks complement the cladding and ensures a coherent exterior expression, and underlines the compact volume.