9260-001-kopi-small.jpg
st-side.jpg
9260-002-small.jpg
9260-003-small.jpg
9260-004-small.jpg
9357-011-small.jpg
9357-014-small.jpg
9357-017-small.jpg
9357-018-small.jpg
sitkart-kopi-1.jpg
plan1-kopi.jpg
plan2-kopi.jpg
plan3-kopi.jpg
section-kopi.jpg
9260-001-kopi-small.jpgst-side.jpg9260-002-small.jpg9260-003-small.jpg9260-004-small.jpg9357-011-small.jpg9357-014-small.jpg9357-017-small.jpg9357-018-small.jpgsitkart-kopi-1.jpgplan1-kopi.jpgplan2-kopi.jpgplan3-kopi.jpgsection-kopi.jpg

Villa Schiøtts vei

Sted: Bygdøy, Oslo
Størrelse: 520 m² inkludert garasje
Ferdigstilt: 2017
Fotograf: Åke E:son Lindman


Fortetningsprosjektet i Schiøttsvei omkranser en eksisterende villa på toppen av en høyde på Bygdøy og består av to nye tremannsboliger og en ny enkeltstående enebolig. De nye byggene er organisert rundt et felles tun som deles med moderhuset. Alle boenhetene har inngangsparti mot tunet slik at det blir et naturlig sosialt møtepunkt. Bak et grøntdrag på den ene siden av huset ligger Villa Grande og utsynet over fjorden dominerer den andre siden. Tomten var preget av høye furutrær og en opptil fem meter høy eksponert fjellvegg. Hovedtyngden av prosjektet er tegnet som murverk med naturlig patina for å harmonere med fjellveggen og furustammene. Tremannsboligene på toppen av skrenten er i mørk tegl mens villaen har fått et helhvitt uttrykk. Samlet rundt tunet går de ulike nye og eksisterende elementene opp i en høyere enhet der enkeltbyggene likevel bevarer sitt særpreg.

Topografien rundt eneboligen er sterkt fallende i to retninger. Dette har motivert oss til å gi huset en tung base som holder på de to nederste etasjene. Basen på huset løser også det vi trenger av terrengmurer og terrasserte uteplasser, uten flere adderte elementer. Her gir vi naturlig utgang på terrenget fra begge etasjer. Til hage og basseng på den øverste og en gårdsplass på den nederste. Husets etasjer er vertikalt knyttet sammen med en spiraltrapp i en eksponert betongsylinder som går fra parkeringskjelleren i bunnen til stuen fire etasjer over.