villa-solveien-01.jpg
villa-solveien-05.jpg
villa-solveien-26.jpg
villa-solveien-32.jpg
villa-solveien-08.jpg
villa-solveien-23.jpg
villa-solveien-11.jpg
villa-solveien-17.jpg
villa-solveien-14.jpg
villa-solveien-19.jpg
plan-1-etasje.jpg
plan-2-etasje.jpg
plan-3-etasje.jpg
detalj-nettside.jpg
02-facade-1-100.jpg
03-section-1-100.jpg
fasade-1-kopi.jpg
tverrsnitt.jpg
villa-solveien-02.jpg
villa-solveien-01.jpgvilla-solveien-05.jpgvilla-solveien-26.jpgvilla-solveien-32.jpgvilla-solveien-08.jpgvilla-solveien-23.jpgvilla-solveien-11.jpgvilla-solveien-17.jpgvilla-solveien-14.jpgvilla-solveien-19.jpgplan-1-etasje.jpgplan-2-etasje.jpgplan-3-etasje.jpgdetalj-nettside.jpg02-facade-1-100.jpg03-section-1-100.jpgfasade-1-kopi.jpgtverrsnitt.jpgvilla-solveien-02.jpg

Villa Solveien

Sted: Nordstrand, Oslo
Størrelse: 350 m²
Ferdigstilt: 2022
Entreprenør: Grativas Bygg AS
Fotograf: Mariela Apollonio


R21 Arkitekter fikk i oppgave å tegne et intimt og robust hus til en småbarnsfamilie på Nordstrand i Oslo. Tomten har en klar karakter med store furutrær og en svært bratt helning mot vest. Tomtens egenskaper satte tydelige premisser for prosjektet. Utsikten over furutrærne mot Oslofjorden ga en naturlig retning og plassering i terrenget.

Kvalitetene i Solveien som et karakteristisk småhusområde var viktig å bevare, samtidig som tomtens regulering ga tydelige føringer. Med intensjoner om å bevare stedets egenart i en krevende topografi har huset funnet sin plass gjennom spesifikke grep. Ved å bruke tomtens åpenbare utfordringer som rom for mulighet har huset fått sin identitet, spesielt gjennom husets øverste etasje. En bro fra Solveien inn i volumet ble den naturlige adkomsten. Åpenhet gjennom prosjektet ut mot utsikten skaper en unik inngangssituasjon. Fra en åpen entré leder en vindeltrapp deg nedover i etasjene.

Komposisjonen av funksjonene i prosjektet følger historiske prinsipper om gradering fra offentlige til privat. Den øverste etasjen som den mest offentlige med adkomst og entré, ned til et felles oppholdsrom med stue og kjøkken, og videre ned til de private rommene. 

Prosjektet er strukturelt todelt med en tung base i betong og en lett trekonstruksjon over. Den solide basen skaper en god forankring i terrenget. Samtidig gir den lukkede basen en skjermet sfære for de private rommene. Utenpå basen er en lett tresøylekonstruksjon synlig boltet fast i betongen. Disse tresøylene bærer takkonstruksjonen. Denne ærlige tektoniske artikulasjonen skaper rammene for oppholdsrommene. I den øverste etasjen kommer den til uttrykk gjennom taksperrer som slipper inn lys i det åpne mønet. I oppholdsrommet skaper lettheten åpenhet mot utsikt og natur. Et lett relieff er hengt på den bærende trestrukturen og skaper et unikt uttrykk og lysinnslipp. Den massive eiketrappen sentralt i volumet knytter den åpne og den lukkede verdenen sammen.

Materialiteten i prosjektet er bestemt av valg av konstruksjon. En dobbel bærende betongkonstruksjon, hvor det ene laget bærer dekkene, mens det andre bærer trekonstruksjonen og taket, gir materialitet både til interiør og eksteriør. Dette skaper varige overflater som tåler at liv blir levd. Tidløse materialer og omsorg i presise detaljer har formet et intimt hjem. Inn i fremtiden vil familiens liv gi huset patina og historie.